[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กำหนดการแต่งกายครู ปีการศึกษา 2558
เชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ คัร้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญคณะกรรมการลูกเสือประชุม ในวันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ม.4/4 เวลา 09.00 น
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ3)
รายงานการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 2) ปี 2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการตรวจเช็คตามเกณฑ์การให้คะแนน SWIS และ E-Office ปีการศึกษา 2557 (15 คะแนน)
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2)
แจ้งผลการติดตามการส่งสรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวม ปีการศึกษา 2557
แจ้งผลการติดตามการส่งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 update 08.12.2557
แจ้งกำหนดการเปิดระบบการกรอกคะแนนเก็บและคะแนนสอบ ในภาคเรียนที่ 2/2557
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 update 22.11.2557
รายงานการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 1) ปี 2557
ประชุมครูและนักเรียนค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16ครั้งที่ 2
การติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศศูนย์ฝึกทักษะอาชีพภาคเรียนที่ 1/2557
แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบหลังกลางปี (ระดับประถม) / ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/5557 (ระดับมัธยม)
เลื่อนวันเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4-ม.5
ประชุมครูและนักเรียนค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16
แจ้งตารางและแบบฟอร์มวิเคราะห์แผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
แจ้งตารางและแบบฟอร์มวิเคราะห์เวลาภาระงานของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558
แจ้งปฏิทินวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานและวิเคราะห์แผนงานโครงการและกิจกรรม ของฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2558
แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวงโยธวาทิตระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นม.6 ติว GAT-PAT
กิจกรรมสัมผัสอาชีพและแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นม.ปลาย
กำหนดการให้การต้อนรับ Rev.Brother John Kallarackal,Superior General
ขอเรียนเชิญคุณครูฝ่ายธุรการการเงินทุกท่าน ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฝ่ายธุรการการเงิน
Model SWIS ACU TERM 2
ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงระบบการใช้งาน(Authentication System) ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน หัวหน้าศูนย์ EBP, IEP และหัวหน้าการเรียนการสอน ประชุมวาระเร่งด่วน
แจ้งเพื่อทราบรายละเอียดการนำส่งผลการซ่อม 0 (ขั้นที่ 1) ให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคริสต์มาส
หัวหน้าฝ่ายสำนักผู่อำนวยการ ประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS ภาคเรียนที่ 2/2557
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ของอาคารเรียนใหม่
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งยกเลิกการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ADSL หอพักหญิง อาคาร เซนต์แมรี่
งานลูกเสือขอเชิญประชุมคณะครูระดับชั้น ป.4-ป.6
ปฏิทินโรงเรียนปีการศึกษา 2557
หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์และงานนโยบายละแผน ในภาคเรียนที่ 2/2557
งานกีฬา แจกเสื้อกีฬาสี

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|