[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กุมพาพันธ์ ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
เชิญประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ
การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร
ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร
คู่มือ การอบรม เรื่อง การใช้งานระบบ SWIS , E-Office ประจำปี 2561
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่10/2560
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ป.3 ป.6.ม.3 และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาปิดปีกาศึกษา 2560
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่9/2560
ประชุุมกลุ่มสาระฯ ครั้งที่ 8/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่8/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนค่ายYCS.ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอลและจัดซุ่มอาหาร
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่5/2560
ปฏิทินโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Update 04.09.2560
เชิญประชุุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
เชิญประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่3/2560
เชิญประชุมแผนกมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5/2560
ิเชิญประชุมครูแผนกประถม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมจุดประกายใฝ่รู้ Project Based Learning
สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม PBL ม.5
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญคณะกรรมการประชุมแผนกอนุบาล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาล ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มิถุนาย 2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียน ป.2 ม.2และ ม.5 เข้าร่วมพิธีมิสซาประจำเดือน
เชิญประชุุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้งานโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนอย่างถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ iPad Lab ประจำปีการศึกษา 2560
เชิญประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560
การอบรมการใช้งานระบบ SWIS / E-OFFICE / การกรอกคะแนนในระบบ สำหรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งและกำหนดการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ” ตามคำสั่งอสช 13/2560 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานระบบ SWIS และ E-Office
เชิญประชุุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 พ.ค. 2560 )
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2016)
กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมพิธีสวนสนาม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2558
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

    1 2 3 4  >   >|