[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเรียนซ่อมขั้นที่ 2
กิจกรรมฝึกอบรมการสร้างสื่ออย่างมืออาชีพ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2/2558 Update 02.11.2558
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอก เคมี จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด>>>>)
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายผู้นำ (y.c.s) ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 17
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ตำแแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์
แจ้งขั้นตอนการสอบซ่อมขั้นที่ 1
แจ้งวิธีการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
รายการกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเครือข่ายเอกชนที่ 26
เชิญประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558
แจ้งรายชื่อครุค้างส่งสรุปโครงการและกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปี 2556 และ 2557
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
ตารางการอบรม เรื่องการจัดทำ Server และการติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2558
คุณครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรหน้าเสาธง (3 ก.ย.2558)
คุณครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรหน้าเสาธง (1 ก.ย.2558)
คุณครูและนักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง (27 ส.ค.2558)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นักเรียนที่เข้าเรียน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ อย่างสม่ำเสมอครบตามระยะเวลา และมีผลงานด้านกิจกรรมสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู" ภาคเรียนที่ 1/2558
ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 5
สรุปสถิติขาด ลา มาสาย เดือน ส.ค.58
ขอเชิญร่วมใจทำความสะอาดวัดน้อยพระหรรษทาน
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาจีน)
ขอเชิญคุณครูแผนกอนุบาลประชุมประจำเดือนกันยายน 2558
เชิญครูพี่เลี้ยงประชุมครั้งที่ 3 /2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 5/2558
รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงวันที่ 3 กันยายน 2558-เพิ่มเติม
รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงวันที่ 3 กันยายน 2558
รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงวันที่ 1 กันยายน 2558
รายการอาหารนักเรียน อนุบาลและประถม ประจำเดือนกันยายน 2558
รายการอาหารสวัสดิการและหอพักประจำเดือน กันยายน 2558
เกณฑ์การให้คะแนน SWIS ปีการศึกษา 2558
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายอาคารเรียนใหม่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน เรื่อง การกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย (SWIS) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ขอเชิญบุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมการใช้งานและการกรอกคะแนนในระบบ SWIS
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2558
แจ้งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายครั้งที่ 2
แจ้งกำหนดการเปิดและปิดระบบการกรอกคะแนนในระบบ SWIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู2558
บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมรับเทียนพระราชทาน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
เชิญคุณครูแผนกอนุบาลประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558
แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ระบบการกรอกคะแนนผ่านระบบ SWIS
แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบก่อนกลางปี (ระดับประถม) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ระดับมัธยม)
แจ้งปฏิทินฝ่ายวิชาการ Update 18 พ.ค. 2558

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|