[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Scince  Show) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน"โครงการส่งเสริมวิชาการภาษาจีน ครั้งที่  4  ปี 2548"
ขอเชิญชวนคณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียน และวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  "อบจ.สัมพันธ์  สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย"
ผลการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Speech  Contest)
งานลูกเสือจัดกิจกรรมการเข้าค่าย Rover Scouts Voluntary Camp ของลูกเสือวิสามัญ ชั้นปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ  SWIS  (E-Learning,  Admin,  Comunication)  สำหรับครูผู้สอนทุกระดับชั้น
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำ
ผลการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์  "100  ปี  ไอน์สไตน์"  งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี  2548  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการตัดสินการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ประจำปี2548  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นส่งคำขวัญ เรียงความ ภาพวาด เข้าร่วมประกวดในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2548
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คจัดโครงการเล่มโปรด Book Club ปีที่ 5
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2548
ผลการประกวด Public Speaking contest (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลการประกวด Public Speaking contest (ระดับกลุ่มโรงเรียน)
ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายเบื้องต้น” และ “การประกอบเครื่องด้วยตนเอง”
กำหนดการจัดกิจกรรม ยุวชนวิชาการ อัสสัมชัญปันน้ำใจ
ผลการประกวดวงดนตรีสตริงต่อต้านยาเสพติดปี 2548
เรียนเชิญสมาชิกชมรมครู อาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมพิธีบูชามิสซาแรกของพระสงฆ์ และพิธีมิสซารำลึกถึงพระคุณแม่
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิคแห่งประเทศไทย (สนามสอบแข่งขันรอบที่ 1)
ประชาสัมพันธ์สำหรับคุณครูที่สนใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทั้งแบบเงินสดและแบบผ่อนชำระ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง The Next Generation Office Automation - By Canon
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครู ร.ร.เอกชนเพิ่มขึ้นเป็นปีละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครอบครัว
วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเข้าร่วมบรรเลงในพิธีรับเทียนหลวงพระราชทานฯ
ตารางสอบก่อนกลางปี / กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี / กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
เอกสารการเตรียมสมัครสอบโควตาส่วนภูมิภาคและAdmissions ปีการศึกษา 2549
ประชาสัมพันธ์สำหรับคุณครูที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับสมัครคุณครูเพื่อทำหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียนประจำ
คณะครู นักเรียน และนักการภารโรง แสดงความยินดีเนื่องในวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
นักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2547
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติบุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์
นักกรีฑาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ASEM  YOUTH  GAMES  BANGKOK  2005
นักกรีฑาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ณ ประเทศออสเตรเลีย
นักกรีฑาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51
นักกรีฑาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันกรีฑา พญาแลเกมส์ ครั้งที่ 21
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2548

|<  <   10 11 12 13