[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 Update 02/03/2564
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)
ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิชญ์พล สุขสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Update 30.05.2561
การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร
ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 หลายอัตรา ดังนี้
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนค่ายYCS.ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ปฏิทินโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Update 04.09.2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงระบบการใช้งาน(Authentication System) ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู ร่วมแสดงความยินดีในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่คณะปีเม
(Hilight)พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานเครื่อง iPad ประจำปี 2559
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559
ปฏิทินการประชุม ปีการศึกษา 2559 Update 16.05.2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการคืนสู่เหย้า2016
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
แจ้งตารางสอบปลายปี (ระดับประถม) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (มัธยม) และผังห้องสอบ
ขอเชิญคณะภราดา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2558
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558 ชั้นป.1-ป.6
ขอความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก
แจ้ง ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายครั้งที่ 3
แจ้งบริการทันตกรรมนักเรียนครั้งที่ 2 ชั้นป.1-ป.6
ร่วมส่งกำลังให้ทีม ACU_ROBOT ในการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (YAMOROBOCON 2016 Special)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2558
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนร่วมพิธีมิสซาวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
BIC Friday Market
เกณฑ์การให้คะแนน SWIS ปีการศึกษา 2558 (15 คะแนน)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)
รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง
การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่ 3 หญิง
การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่3 ชาย
การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่2 หญิง
การฝึกภาคสนาม ของชั้นปีที่ 2 ชาย อยู่ในผลัดทีี่ 1
กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.
การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่3
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของนายแสงเต็ม เสนาะนำ (คู่สมรส) นางสมยง สาระวิทย์ เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

    1 2 3 4  >   >|