Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (Robot Camp) ชุดที่2 (10 พ.ย. 2562)
ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (Robot Camp) ชุดที่1 (9 พ.ย. 2562)
กิจกรรมรณรงค์การออม (4 พ.ย. 2562)
วิชาดนตรี ระดับชั้น ป.2 โดยใช้เครื่องดนตรี Soprano Xylophone (4 พ.ย. 2562)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกและการเข้าร่วมกิจกรรม (4 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอภิบาล ณ ห้องประชุมมาร์ตูริน (4 พ.ย. 2562)
การเรียน Coding บน iPad ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนวิชา English for Communication P 3/1 (4 พ.ย. 2562)
กิจกรรมหน้าเสาธง (4 พ.ย. 2562)
กิจกรรม "ก้าวที่มั่นคง" เดิน - วิ่ง สช อุบลราชธานี Run For Ubon OPEC 2019 (4 พ.ย. 2562)
การแจกนมโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง (28 ต.ค. 2562)
ประชุมศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (28 ต.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียน การสอน ระดับปฐมวัย (28 ต.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 / 2562 (28 ต.ค. 2562)
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับคณะครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู (25 ต.ค. 2562)
มอบถุงยังชีพและปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอุทกภัย (25 ต.ค. 2562)
แคมป์ฝึกฟุตบอล ACU football Camp ( Midyear Course ) (25 ต.ค. 2562)
ถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 (25 ต.ค. 2562)
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 (25 ต.ค. 2562)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (25 ต.ค. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย (25 ต.ค. 2562)
กิจกรรมก่อนขึ้นชั้นเรียนระดับปฐมวัย (25 ต.ค. 2562)
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์ (25 ต.ค. 2562)
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (21 ต.ค. 2562)
ภราดา อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (21 ต.ค. 2562)
ตัวแทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (21 ต.ค. 2562)
พิธีมอบถ้วยรางวัล ACU Game 2019 (3 ต.ค. 2562)
ให้กำลังใจและบริการเครื่องดื่มบำรุงกำลังแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสา (3 ต.ค. 2562)
บรรจุ สเปรย์ฉีดไร้ยุง เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (3 ต.ค. 2562)
ให้กำลังใจและบริการเครื่องดื่มบำรุงกำลังแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสา (3 ต.ค. 2562)
ร่วมแรงร่วมใจ เข้าฟืนฟูทำความสะอาดวัดและบริเวณวัดพระหฤทัย บ้านไทย (3 ต.ค. 2562)
นำน้ำดื่มมามอบให้กับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (3 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ตั้งจุดบริการชาร์จแบตฟรี ณ ชุมชนวัดบูรพา 2 (2 ต.ค. 2562)
ร่วมฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านบุคลากรหลังน้ำลด ( บ้านบุคลากรโรงเรียน ) (2 ต.ค. 2562)
ร่วมมือร่วมใจ บรรจุถุงยังชีพ และ ยารักษาโรค เพื่อที่จะนำไปแจกให้กับ ผู้ที่ประสบอุทกภัย (2 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ตั้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณสะพาน 200 ปี (2 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ นำอาหารปรุงสุกพร้อมทานไปให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ (2 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ตั้งจุดบริการชาร์จแบตฟรี ณ บ้านคูสว่าง (2 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านดงคำอ้อ - สวนสัตว์ (2 ต.ค. 2562)
ร่วมมือร่วมใจ บรรจุถุงยังชีพ และ ยารักษาโรค เพื่อที่จะนำไปแจกให้กับ ผู้ที่ประสบอุทกภัย (2 ต.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ (2 ต.ค. 2562)
ประชุมครูผู้สอน เกี่ยวกับการจัดทำสือการเรียนการสอน ทาง IT (1 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านคูสว่าง อ.วารินชำราบ (1 ต.ค. 2562)
มอบอาหารสุนัขและแมว ที่ประสบอุทกภัย (1 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.หนองขอน (1 ต.ค. 2562)
ร่วมมือร่วมใจ บรรจุถุงยังชีพ และ ยารักษาโรค เพื่อที่จะนำไปแจกให้กับ ผู้ที่ประสบอุทกภัย (1 ต.ค. 2562)
เซ็นสัญญาการเรียนการสอนดนตรี (1 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านท่าไห อ.เขื่องใน (1 ต.ค. 2562)
ร่วมมือร่วมใจบรรจุถุงยังชีพและยารักษาโรค เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย (30 ก.ย. 2562)
อบรมสัมมนา...การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ และโรงเรียน (วันที่สอง) (24 ก.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|