ชื่อ-สกุล : มิสเตือน ไชยพัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานบริหารแผนกการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูอุบลราชธานี )

more...