นิทานอีสป ไก่ป่ากับสุนัขจิ้งจอก พร้อมภาพประกอบ ให้แง่คิดเรื่องการมีสติแก้ปัญหา (28/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ทำไมคนชอบธรรมหรือคนดีมักจะได้รับความทุกข์ มักถูกทดลอง? (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
"เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือ ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลย" (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ข้อคิด 10 ประการ จากคุณแม่เทเรซา (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
การเจริญชีวิตคริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
แนวปฏิบัติเมื่อร่วมงานศพพี่น้องชาวพุทธ ร่วมสวดพระอภิธรรมงานศพและวันฌาปนกิจ (27/พฤษภาคม/2563 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)