ถังที่แตกร้าว (15/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ใช้อุปสรรคเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ใฃ่เพื่อบั่นทอนความสามารถนั้น (15/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
How To ฝึก "สมาธิ" พิชิตความอ่อนเยาว์ (09/มิถุนายน/2564 :: จาก )      
คำคมภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจ 2021 แคปชั่นกำลังใจ ภาษาอังกฤษ 2564 (09/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
แคปชั่นสู้โควิด-19 ภาษาอังกฤษสั้น ๆ (09/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
คติธรรมสั้นๆ 2021 (09/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
แคปชั่นธรรมะสั้นๆ พุทธทาสภิกขุ (09/มิถุนายน/2564 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)