Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 39
2 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 35
3 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 39
รวม 113