Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 36
2 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 24
3 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20
4 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 29
รวม 109