Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 34
2 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 39
3 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 29
4 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 23
รวม 125