Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 32
2 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 29
3 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 23
4 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 28
รวม 112