Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 35
2 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 34
3 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 40
รวม 129