[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 13 พฤษภาคม 2562  ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 1 Assumption College Ubonratchathani งานวิชาการแผนกประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการแผนกปฐมวัย Assumption College Ubonratchathani งานวิชาการแผนกปฐมวัย ฝ่ายวิชาการ