VTR โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี┃ACU Designing Your Better Tomorrow
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

อัสสัมชัญน้องพี่ที่อุบล - ACU (Official Music Video)
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ACU NATIONAL SCOUT DAY) | ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีปีการศึกษา 2563 -2564
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

งานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดาคณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565
(เมื่อ 02/กรกฎาคม/2565)
    

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
(เมื่อ 13/กรกฎาคม/2564)
    

บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(เมื่อ 06/กรกฎาคม/2563)
    

มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(เมื่อ 27/มิถุนายน/2563)
    

ตรวจและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
(เมื่อ 17/มิถุนายน/2563)
    

พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 05/กรกฎาคม/2562)
    
>