ชีวประวัติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(เมื่อ 11/กรกฎาคม/2560)
    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ
(เมื่อ 19/ธันวาคม/2559)
    
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(เมื่อ 10/พฤศจิกายน/2558)
    
อาคารใหม่ในมุมสูง
(เมื่อ 27/ตุลาคม/2558)
    
พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 05/กรกฎาคม/2562)
    
>