เชิญประชุมครูระดับประถมปลาย ประจำเดือนเดือนมกราคม ครั้งที่ 9/64
(31/มีนาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)      
เชิญประชุมครูระดับประถมปลาย ประจำเดือนเดือนธันวาคม ครั้งที่ 8/64
(31/มีนาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)      
เชิญประชุมครูระดับประถมปลาย ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 6/64
(31/มีนาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)