ประชุมฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
(20/กรกฎาคม/2564 ::
จาก กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา)      
ประชุมคณะกรรมการวิจัย นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564
(20/กรกฎาคม/2564 ::
จาก กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา)      
ประชุมฝ่ายธุรการการเงิน ครั้งที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(07/พฤษภาคม/2564 ::
จาก กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา)