โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
(19/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านประชุมประสานงานครู ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 (Online)
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านประชุมประสานงานครู ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผลการตัดสินการประกวด Google site และผลการ Vote รางวัลบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2564
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียนใหม่ (ตามคำสั่งที่ อสช 45/2564) ประจำเดือน เมษายน 2565
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)