ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2/2562 Update 4/12/2562
(04/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)
(27/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
(28/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิชญ์พล สุขสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(12/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
(23/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Update 30.05.2561
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)