โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 หลายอัตรา ดังนี้
(11/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี(งบประมาณ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(11/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2/2562 Update 06/02/2563
(06/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)
(27/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
(28/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิชญ์พล สุขสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(12/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
(23/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)