โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
(03/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2/2564 Update 27/10/2564
(27/ตุลาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย และขั้นฐาน ปีการศึกษา 2563
(03/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา)      
สารสนเทศพื้้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
(29/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
(18/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวิจัย นโยบายและแผน)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2564 Update 10/06/2564
(11/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)