ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 Update 04/01/2564
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด>>>>ดังนี้
(06/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมินิมาร์ท 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(27/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)
(27/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิชญ์พล สุขสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(12/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)