ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกวันที่ 5 มิถุนายน 2563)
(05/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานโรงอาหาร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
(04/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(19/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 หลายอัตรา ดังนี้
(11/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 update 10/08/2563
(10/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานวิจัย นโยบายและแผน)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน(บัญชี/งบประมาณ) ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกวันที่ 6มี.ค.63)
(20/มีนาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งงานวัดผล ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2563)
(17/มีนาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)