ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 Update 07/05/2565
(07/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
(19/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)
(01/เมษายน/2565 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
หลักสูตรการเรียนการสอน 2565
(03/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2/2564 Update 27/10/2564
(27/ตุลาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
(03/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)