โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)
(01/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา / วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2564)
(10/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา / วิชาเอก ภาษาจีน ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2564)
(10/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา / วิชาเอก ดนตรี ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2564)
(16/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา / วิชาเอก พลศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2564)
(16/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 Update 02/03/2564
(02/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)