โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาเทคโนโลยี 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(29/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ที่ ๑๘/๒๕๖๓  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 1)
(13/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2564 Update 10/06/2564
(11/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา / วิชาเอก คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 11 มิถุนายน 2564)
(11/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกวันที่ 8 มิถุนายน 2564)
(09/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ด่วน!!! โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด ดังนี้ >>>>)
(30/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(29/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)