ประชุมฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


รายงานการประชุมฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564    วันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564  เวลา  10.30น.

ณ  ห้องประชุมแผนกธุรการ  อาคารอัสสัมชัญ  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 12 ครั้ง

Keep