ประชุมคณะกรรมการวิจัย นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564


รายงานการวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน  2564  เวลา  14.00 น. ณ  ห้องประชุมมาร์ตูริน สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 16 ครั้ง

Keep