ประชุมฝ่ายธุรการการเงิน ครั้งที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการการเงินทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม  2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมาร์ตูรินสำนักผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการการเงิน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง

Keep