ตรวจและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี


ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมี ภราดา ดร. อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีและคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 510 ครั้ง

Keep