ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)


ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System) 
 
       ในเดือนกรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป งานเทคโนโลยีจะทำการใช้งาน(Authentication System) ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  
 
ทุกครั้งที่มีการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ผู้ใช้จะต้องทำการล็อกอินผ่านบราวเซอร์ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่กำหนดไว้ 
 
หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่องานเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู ได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
 
**บุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสผ่านการเข้าใช้งาน ติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู ได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. **

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 451 ครั้ง

Keep