วีดิทัศน์งานเกษียณ ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงานมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2561 ให้กับบุคลากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ มิสสุนันทา แสงงาม ครูผู้สอน อายุงาน 40 ปี และนางนารี ถนอม พนักงาน อายุงาน 14 ปี เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละมาตลอดจนเกษียณอายุ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 716 ครั้ง

Keep