ข่าวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (VR Channel CableTV)


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (ACU Student Exchange Program to France) ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศ การอยู่ร่วมกัน การใช้ทักษะชีวิต ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน โดยมีภราดา คณะครู และนักเรียนแลกเปลี่ยน (รวมจำนวน 26 คน) จากโรงเรียน Saint Gabriel’s College (St.Gab’) เมือง Saint Laurent sur Sèvre ประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาเยี่ยมชมยังประเทศไทยและโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 649 ครั้ง

Keep