ACU Candle Festival 2018


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดย ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเดินนำขบวนฟ้อนรำของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุด "ชูชกเดินดงตามองค์เวสสันดร" ในขบวนแห่ต้นเทียน วัดผาสุการาม งานประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 และหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของงานแห่เทียนเข้าพรรษา ก็คือ ต้นเทียนเข้าพรรษาจากแต่ละคุ้มวัด ซึ่งจะแห่อวดความยิ่งใหญ่ในเช้าวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 256


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 594 ครั้ง

Keep