ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และศักยภาพในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถจัดทำสื่อการสอน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำสื่อการสอนเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  ระหว่างวันที่  15 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 15.00 น.  จึงขอเชิญชวนคุณครูท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วม ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบhttps://goo.gl/forms/kDh7uNnp2jKtqKDw1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ วันที่  14 กันยายน 2561


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 536 ครั้ง

Keep