พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561


ในวันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูเพื่อการรำลึกถึงพระคุณครูที่มีต่อศิษย์ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2561 ภราดา พิทยา เตื่อยตา เป็นประธานในพิธี ณ De Montfort Hall


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 501 ครั้ง

Keep