อบรมการป้องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด


เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 คุณธีระชัย  จึงวิวัฒนาภรณ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “อบรมการป้องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด”  จัดโดย งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ DeMontfort hall 
จำนวนผู้อ่าน 428 ครั้ง

Keep