โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2560

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560

 

           ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ได้ส่งโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 

    ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้ผ่านการคัดเลือกโดย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 

แหล่งที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2702 ครั้ง

Keep