พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ประกอบวจนพิธี คุณพ่อ ชาญวิทย์ งามวงศ์ อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี โดยมี คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก นักเรียนระดับชั้น ป.1 ,ม.1 และ ม.4 ร่วมพิธีมิสซา ณ De Montfort Hall เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้อ่าน 368 ครั้ง

Keep