เชิญประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ


ขอเชิญประชุมคณะกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ  ครั้งที่ 2/2561 ตามรายชื่อแนบ  ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกาเบรียล เดแอ  ชัั้น 1  อาคารเซราฟิน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 408 ครั้ง

Keep