การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร


งานลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนลูกเสือวิสามัญ ระดับ ม.5 เข้าร่วมอบรมลูกเสือจราจร กับโรงเรียนอื่่น ณ หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมี ม.สมยศ โกลี งานลูกเสือ และ จำนวน นักเรียน 20 นาย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 342 ครั้ง

Keep