ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร


 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน  เข้าร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร ในวันเสาร์ที่ 2  มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ผ่านทาง มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง และมิสพิสมัย ชูญาติ งานอภิบาลและศาสนกิจ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคคลคือ 1307
เลขประจำตัวบุคคลคือ 1345
เลขประจำตัวบุคคลคือ 1153

จำนวนผู้อ่าน 416 ครั้ง

Keep