ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

ประกาศผลและลงทะเบียนมอบตัว

-         ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561    ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561

โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบ 3 ช่องทาง

-         บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

-         เว็บไซต์ http://www.acu.ac.th

-         โทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4528-4444 ต่อ 0, 100, 083-7291843         

**ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน**

นักเรียนที่มีรายชื่อ

     มอบตัวในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561    ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561  

          จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

          เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

          ณ  ห้องธุรการ - การเงิน อาคารอัสสัมชัญลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1444 ครั้ง

Keep