ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ป.3 ป.6.ม.3 และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาปิดปีกาศึกษา 2560


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดให้มีพิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.20-09.20 น. ณ ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต ให้กับนักเรียนในระดับชั้น อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 และนักเรียนคาทอลิก  เพื่อเป็นการขอบคุณ ขอพรและเป็นสิริมงคล แก่คณะภราดา คณะครู นักเรียนและบุคลากร ทุกท่าน ก่อนจบปีการศึกษา 2560 ดังนั้นจึงขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนและบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วมพิธีมิสซาตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 319 ครั้ง

Keep