สอบ FSG /สอบ FSGST


ในวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (สอบ FSG / สอบ FSGST) ทำการสอบนักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ณ De Montfort Hall  และ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 
จำนวนผู้อ่าน 518 ครั้ง

Keep