ประชุุมกลุ่มสาระฯ ครั้งที่ 8/2560


การประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ครั้งที่  7/2560   ภาคเรียนที่ 2

วันศุกร์ ที่  17 พฤศจิกายน  2560     คาบที่  6  เวลา   14.05-14.55 น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 276 ครั้ง

Keep