เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560


ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการทุกท่าน  ประชุมวิชาการครั้งที่ 16/2560 พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14  ธันวาคม  2560  เวลา 14.00  น.   ณ ห้องประชุมใหม่  อาคารเซราฟิน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 311 ครั้ง

Keep