ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนค่ายYCS.ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการเตรียม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายYCS ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 13 โดย โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 17-19 พฤสจิกายน 2560 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ  วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองทุกด้าน โดยตระหนักถึงรับผิดชอบและบทบาท ในการสร้างเสริมสังคมที่เป็นธรรมตามคุณค่าพระวรสาร ซึ่งเป็นกระบวนการของเยาวชนในวัยเรียน ปฏิบัติการโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน และพร้อมกับเยาวชน โดยมีจิตาภิบาลอยู่เคียงข้าง โดยมีกระบวนการ ตื่นตัว ไตร่ตรอง และตอบโต้ ทางงานอภิบาลจึงได้ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียนเข้าค่าย ฯ จำนวน 20 คน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 10-13 ปี สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ มิสพิสมัย ชูญาติ  งานอภิบาล


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 502 ครั้ง

Keep