ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอลและจัดซุ่มอาหาร


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ขอเชิญ คณะภราดา คณะครูคาทอลิกและ ครูพุทธ ร่วมฉลองวัด และจัดซุ้มอาหาร ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม จ.อุบลราชธานี

 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน   2560     เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มกับงานอภิบาลค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 224 ครั้ง

Keep