เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่5/2560


ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์:วิทยบริการ  ประชุม ครั้งที่ 5/2560  ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 15.10 น.  ณ  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร Suppunyu 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 321 ครั้ง

Keep