กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ - พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 2560


ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง และสดุดีแม่บังเกิดเกล้า และ กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา “6,000 กองผ้าป่าการศึกษาร่วมพัฒนาและยินดี 60 ปี อัสสัมชัญอุบลฯ” ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 402 ครั้ง

Keep