ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงระบบการใช้งาน(Authentication System) ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน


ในระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 - วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงระบบการใช้งาน(Authentication System) ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน ครอบคลุมทั้งระบบ(เพิ่มเติมในส่วนของแผนกอนุบาลและหอพักนักเรียนใหม่)ทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางช่วงเวลาขัดข้องไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากต้องรีสตาร์ทเครื่อง Server เพื่อเซตค่าระบบใหม่ **ทางงานศูนย์คอมพิวเตอร์ขออภัยในความไม่สะดวกคะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 457 ครั้ง

Keep