เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560


เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครัั้งที่ 6/2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 20  กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 353 ครั้ง

Keep