เชิญประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่3/2560


เรื่อง   เชิญประชุม

เรียน   คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์:วิทยบริการ

          ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์:วิทยบริการทุกท่าน  ประชุมพร้อมกัน ครั้งที่ 3/2560  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560เวลา 15.10 น.  ณ  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร Suppunyu 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 272 ครั้ง

Keep