กิจกรรมจุดประกายใฝ่รู้ Project Based Learning


งานศูนย์ PBL  ม.5  ดำเนินการจัดกิจกรรม "กิจกรรมจุดประกายใฝ่รู้ Project Based Learning" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น. 

 


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง

Keep