สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม PBL ม.5


งานศุนย์ PBL (ระดับชั้น ม.5 ) จะได้ดำเนินกิจกรรม "สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม PBL ม.5" ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.20 - 10.30 น.

(ตามกำหนดการที่แนบในระบบ)


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep