ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปี การศึกษา 2560


ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน  จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้น บริบาล, อนุบาล1, ป.1, ม.1, ม.4 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่แทรกชั้นทุกระดับ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจในนโยบายและทิศทางการบริหารการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2560 รวมทั้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ ณ De Montfort Hall


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 412 ครั้ง

Keep